Telefony alarmowe

TELEFON ALARMOWY

112

 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

999

 

STRAŻ POŻARNA

998

 
 

POLICJA

997

 
 

POGOTOWIE GAZOWE

992

 
 

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

993

 
 

POGOTOWIE WODNE

994